Wanneer je het terrein van de Gouwekerk betreedt, ben je verplicht je te houden aan onze huisregels, voor jouw en onze veiligheid. Aanwijzingen van het personeel en/of daarvoor bevoegde personen dien je op het feestterrein en in de directe omgeving te allen tijde op te volgen.


monument

De Gouwekerk is een monument waar met zorg en respect mee moet worden omgegaan. Realiseer je dat als je op 3 november door de ruimte loopt. Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen, zal je de toegang tot het feestterrein worden ontzegd en zal je worden overgedragen aan de politie. Ook zal de eventuele schade op je verhaald worden.


legitimatie

Legitimatie is verplicht.


eten&drinken

Het is niet toegestaan eten of drinken mee naar binnen te nemen. Aangeschafte consumpties op het feest mogen alleen op het feestterrein worden genuttigd.


alcohol

Alcohol wordt alleen verstrekt aan personen van 18 jaar of ouder. Bij twijfel vragen wij om legitimatie.


drugs

Op SensationKaas zijn drugs verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft- of harddrugs zul je worden aangehouden en overgedragen aan de politie.


roken

SensationKaas hanteert het door de Rijksoverheid gepubliceerde rookbeleid. Het is dan ook niet toegestaan te roken in de Gouwekerk. Roken is wel toegestaan op het buitenterrein van de Gouwekerk aan de voorzijde, maar niet op straat (in verband met overlast voor omwonenden).


wapens

Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, bij je te hebben. Bij constatering zul je worden overgedragen aan de politie.


fouilleren

Ter bescherming van jouw eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Wanneer je hieraan geen medewerking verleent, kan je de toegang tot het feest worden ontzegd.


normen

Op SensationKaas gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen en biergooien worden niet getolereerd.


misdrijven

Bij het plegen van misdrijven word je aangehouden en overgedragen aan de politie.


schade

De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Dit geldt ook voor de garderobe. Deze is onbeheerd. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van jassen in de garderobe.


geluid

Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor.


foto&film

Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zijn niet toegestaan op het feest. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen zijn wel toegestaan.

Tijdens het feest zullen foto’s & video-opnames gemaakt worden ten behoeve van promotionele doeleinden. Ieder die ons evenement bezoekt, gaat hiermee akkoord.


meubilair

Het is niet toegestaan om stoeltjes en/of overige (zit)meubilair mee te nemen naar het feestterrein, uiteraard vallen rolstoelen hier niet onder.


groeperingen

Personen gekleed in outfits die bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden geweigerd.


dieren

Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten, met uitzondering van geleidehonden.


commercie

Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het feestterrein is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.


omgeving

Bij het betreden en verlaten van het feest vragen wij je geen overmatig lawaai te maken of eigendommen van derden te beschadigen of ontvreemden. De politie zal hiertegen zo nodig optreden.


naleving

Bij het niet naleven van onze huisregels word je de toegang tot het feestterrein onherroepelijk ontzegd.


wetgeving

Op SensationKaas is de Nederlandse wetgeving van kracht.


Dankjewel voor het naleven van onze huisregels.

wij wensen je een fantastisch sensationkaas toe!


Lees ook onze veiligheidsregels!